A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kích thích tạo trứng nghỉ và thử nghiệm xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ Moina micrura Ephippia (Resting Eggs)

Kích thích tạo trứng nghỉ và thử nghiệm xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ Moina micrura Ephippia (Resting Eggs)

Kích thích tạo trứng nghỉ và thử nghiệm xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ Moina micrura Ephippia (Resting Eggs)

 • Nhan đề :
 • Kích thích tạo trứng nghỉ và thử nghiệm xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ Moina micrura Ephippia (Resting Eggs)
 • Tác giả :
 • Đoàn Thị Nhinh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Moina micrura,Trứng nghỉ,Bảo quản,Tỷ lệ nở
 • Số trang :
 • tr. 24-32
Tải file tóm tắt Kích thích tạo trứng nghỉ và thử nghiệm xử lý, bảo quản và ấp nở trứng nghỉ Moina micrura Ephippia (Resting Eggs)

File Tóm tắt

Online: 90
Lượt truy cập: 13,777,751
Số lượt tải: 1,929,854
})