A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mass spectrometry in polymer chemistry

Mass spectrometry in polymer chemistry

Mass spectrometry in polymer chemistry

 • Nhan đề :
 • Mass spectrometry in polymer chemistry
 • Tác giả :
 • C. Barner-Kowollik
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Wiley
 • Từ khóa :
 • Polymer chemistry,Mass spectrometry
 • Số trang :
 • 489 p.
Tải file tóm tắt Mass spectrometry in polymer chemistry

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 10,274,484
Số lượt tải: 1,823,819
})