A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS đăng ký điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam năm 2011-2012

Một số đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS đăng ký điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam năm 2011-2012

Một số đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS đăng ký điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam năm 2011-2012

 • Nhan đề :
 • Một số đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS đăng ký điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam năm 2011-2012
 • Tác giả :
 • Ninh Thị Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • HIV/AIDS,Điều trị,Bệnh viện Lao và Bệnh phổi,Hà Nam
 • Số trang :
 • tr. 34-38
Tải file tóm tắt Một số đặc điểm bệnh nhân HIV/AIDS đăng ký điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam năm 2011-2012

File Tóm tắt

Online: 197
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,749
})