A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Thị Hồng Duyên;Phạm Diệu Thùy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh ve chó,Dịch tễ,Lâm sàng,Bệnh lý
 • Số trang :
 • tr. 193-197
Tải file tóm tắt Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve ở chó tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})