A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo

Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo

Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo

 • Nhan đề :
 • Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo
 • Tác giả :
 • Mông Đức Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Kỹ thuật chiếu sáng,Thực tại ảo
 • Số trang :
 • 84 tr.
Tải file tóm tắt Một số dạng nguồn sáng và sự chiếu sáng trong thực tại ảo

File Tóm tắt

Online: 210
Lượt truy cập: 9,380,961
Số lượt tải: 1,806,260
})