A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số kết quả nghiên cứu về mối hàn giáp mối của thép Q345B khi sử dụng hàn tự động dưới lớp thuốc

Một số kết quả nghiên cứu về mối hàn giáp mối của thép Q345B khi sử dụng hàn tự động dưới lớp thuốc

Một số kết quả nghiên cứu về mối hàn giáp mối của thép Q345B khi sử dụng hàn tự động dưới lớp thuốc

 • Nhan đề :
 • Một số kết quả nghiên cứu về mối hàn giáp mối của thép Q345B khi sử dụng hàn tự động dưới lớp thuốc
 • Tác giả :
 • Nguyen Huu Huong
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hàn giáp mối,Hàn tự động dưới lớp thuốc,Thép Q345B
 • Số trang :
 • tr. 273-287
Tải file tóm tắt Một số kết quả nghiên cứu về mối hàn giáp mối của thép Q345B khi sử dụng hàn tự động dưới lớp thuốc

File Tóm tắt

Online: 244
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})