A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

 • Nhan đề :
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình
 • Tác giả :
 • Phạm Thanh Quế;Phạm Phương Nam;Nguyễn Nghĩa Biên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất rừng,Quản lý,Sử dụng,Cộng đồng,Hòa Bình
 • Số trang :
 • tr. 885-895
Tải file tóm tắt Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

File Tóm tắt

Online: 192
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,753
})