A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đào Thúy Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Khách sạn Hải Âu,Dịch vụ,Chất lượng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Hải Âu, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 169
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,799,328
})