A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc trong quản lý của văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc trong quản lý của văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc trong quản lý của văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc trong quản lý của văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Phạm Trung Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Tham mưu,Giúp việc,Quản lý,Văn phòng cấp ủy,Chính quyền,Văn Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • 109 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc trong quản lý của văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 318
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})