A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Duy Đạt
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Ngành tổ chức sự kiện,Năng lực cạnh tranh,Công ty TNHH Ngọc Đông,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 96 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Ngọc Đông trong ngành tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 250
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,799,341
})