A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải

Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải

Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải

 • Nhan đề :
 • Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải
 • Tác giả :
 • Chu Tiến Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xử lý nước thải,Nano composit,Fe3O4/ZnO,Fe3O4,ZnO
 • Số trang :
 • tr. 149-156
Tải file tóm tắt Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải

File Tóm tắt

Online: 205
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,233
})