A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Dương Hồng Việt;Hà Văn Tuyển;Trần Hải Đăng;Chu Thị Thơ
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khai thác khoáng sản,Ô nhiễm môi trường,Kim loại nặng,Tài nguyên
 • Số trang :
 • tr. 128-134
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 339
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})