A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống lê VH6 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống lê VH6 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống lê VH6 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống lê VH6 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Vũ Văn Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Lê VH6,Biện pháp kỹ thuật,Năng suất,Chất lượng,Sa Pa,Lào Cai
 • Số trang :
 • 81 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống lê VH6 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 277
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,874
})