A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính chảy của động cơ HCCI/ Vũ Tiến Thư; Đỗ Văn Trấn; Lê Hoài Đức; Khương Thị Hà

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính chảy của động cơ HCCI/ Vũ Tiến Thư; Đỗ Văn Trấn; Lê Hoài Đức; Khương Thị Hà

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính chảy của động cơ HCCI/ Vũ Tiến Thư; Đỗ Văn Trấn; Lê Hoài Đức; Khương Thị Hà

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính chảy của động cơ HCCI/ Vũ Tiến Thư; Đỗ Văn Trấn; Lê Hoài Đức; Khương Thị Hà
 • Tác giả :
 • Vũ Tiến Thư;Đỗ Văn Trấn;Lê Hoài Đức;Khương Thị Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Động cơ HCCI,Tỷ lệ khí luân hồi,Thời điểm cháy,Nhiệt độ sấy
 • Số trang :
 • tr. 20-26
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính chảy của động cơ HCCI/ Vũ Tiến Thư; Đỗ Văn Trấn; Lê Hoài Đức; Khương Thị Hà

File Tóm tắt

Online: 201
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})