A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ

Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ

Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lý thuyết tập thô,Độ đo,Bảng quyết định không đầy đủ,Hiệu năng,Thuộc tính
 • Số trang :
 • tr. 200-204
Tải file tóm tắt Nghiên cứu cải tiến một số độ đo trong lý thuyết tập thô cho bảng quyết định không đầy đủ

File Tóm tắt

Online: 239
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})