A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4-Ag-Than sinh học để xử lý hấp phụ xanh methylene

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4-Ag-Than sinh học để xử lý hấp phụ xanh methylene

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4-Ag-Than sinh học để xử lý hấp phụ xanh methylene

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4-Ag-Than sinh học để xử lý hấp phụ xanh methylene
 • Tác giả :
 • Vũ Tiến Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu tổ hợp,Fe3O4-Ag,Cấu trúc nano,Than sinh học,Hấp phụ xanh methylene
 • Số trang :
 • 68 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano Fe3O4-Ag-Than sinh học để xử lý hấp phụ xanh methylene

File Tóm tắt

Online: 292
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,871
})