A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đề xuất mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đề xuất mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đề xuất mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đề xuất mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Kinh tế,Xã hội,Phát triển bền vững,Đảo Lý Sơn,Quảng Ngãi
 • Số trang :
 • 105 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ đề xuất mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

File Tóm tắt

Online: 146
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})