A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Hoàng Chung;Nguyễn Thị Thu Hương;Đặng Kim Vui
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cấu trúc rừng,Rừng phòng hộ,Sinh khối,Trữ lượng các bon
 • Số trang :
 • tr. 149-153
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 137
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,229
})