A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx)
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thu Hoàn;Hoàng Thị Phương;Đặng Thị Lệ;Nguyễn Thị Ngọc Lan;Chu Hoàng Mậu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây ô đầu,Giải phẫu,Phân loại,Hình thái
 • Số trang :
 • tr. 161-167
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và phân loại học phân tử của cây ô đầu (Aconitum carmichaelii Debx)

File Tóm tắt

Online: 113
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})