A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của hai loài cây hạn sinh thuộc họ xương rồng (Cactaceae)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của hai loài cây hạn sinh thuộc họ xương rồng (Cactaceae)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của hai loài cây hạn sinh thuộc họ xương rồng (Cactaceae)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của hai loài cây hạn sinh thuộc họ xương rồng (Cactaceae)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quỳnh,Xương rồng,Cây hạn sinh,Chỉ thị hình thái,Chỉ thị giải phẫu
 • Số trang :
 • tr. 177-181
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của hai loài cây hạn sinh thuộc họ xương rồng (Cactaceae)

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})