A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt giống và kỹ thuật tạo cây con dẻ đỏ (Lithocarpus ducarpii A. Camus) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt giống và kỹ thuật tạo cây con dẻ đỏ (Lithocarpus ducarpii A. Camus) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn

Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt giống và kỹ thuật tạo cây con dẻ đỏ (Lithocarpus ducarpii A. Camus) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt giống và kỹ thuật tạo cây con dẻ đỏ (Lithocarpus ducarpii A. Camus) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Anh Tấn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Cây Dẻ đỏ,Hạt giống,Kỹ thuật tạo cây con,Trồng rừng
 • Số trang :
 • 81 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm sinh lý hạt giống và kỹ thuật tạo cây con dẻ đỏ (Lithocarpus ducarpii A. Camus) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,767
})