A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu định loại các taxon thuộc họ cà phê (Rubia ceae) ở vườn quốc gia Phia Oác - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu định loại các taxon thuộc họ cà phê (Rubia ceae) ở vườn quốc gia Phia Oác - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu định loại các taxon thuộc họ cà phê (Rubia ceae) ở vườn quốc gia Phia Oác - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu định loại các taxon thuộc họ cà phê (Rubia ceae) ở vườn quốc gia Phia Oác - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Trần Thế Bách;Đỗ Văn Hài;Bùi Hồng Quang;Phan Thị Lan Anh;Bùi Thu Hà;Sỹ Danh Thường;Trần Văn Hải;Hà Minh Tâm
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Định loại,Lưỡng phân,Taxon,Vườn quốc gia
 • Số trang :
 • tr. 119-125
Tải file tóm tắt Nghiên cứu định loại các taxon thuộc họ cà phê (Rubia ceae) ở vườn quốc gia Phia Oác - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})