A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng cho mạng thông tin di động Viettel thế hệ thứ 3

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng cho mạng thông tin di động Viettel thế hệ thứ 3

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng cho mạng thông tin di động Viettel thế hệ thứ 3

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng cho mạng thông tin di động Viettel thế hệ thứ 3
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Mạng thông tin di động viettel,Chất lượng,Giải pháp,Thế hệ thứ 3
 • Số trang :
 • 82 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng cho mạng thông tin di động Viettel thế hệ thứ 3

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})