A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng cho hệ thống mạng không dây sử dụng tường lửa tích hợp web portal và radius server

Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng cho hệ thống mạng không dây sử dụng tường lửa tích hợp web portal và radius server

Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng cho hệ thống mạng không dây sử dụng tường lửa tích hợp web portal và radius server

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng cho hệ thống mạng không dây sử dụng tường lửa tích hợp web portal và radius server
 • Tác giả :
 • Trần Quang Huy;Vũ Việt Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạng không dây cục bộ,Captive portal,Tường lửa,Xác thực
 • Số trang :
 • tr. 73-80
Tải file tóm tắt Nghiên cứu giải pháp xác thực người dùng cho hệ thống mạng không dây sử dụng tường lửa tích hợp web portal và radius server

File Tóm tắt

Online: 280
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,874
})