A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và không khí các làng nghề ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và không khí các làng nghề ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và không khí các làng nghề ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và không khí các làng nghề ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Môi trường nước,Môi trường không khí,Làng nghề,Thực trạng,Yên Phong,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước và không khí các làng nghề ở huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 458
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,438
})