A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng phân hủy metylen xanh trên các mẫu vật liệu tổng hợp Fe-Ti/Hydrotanxit dưới ánh sáng khả kiến

Nghiên cứu khả năng phân hủy metylen xanh trên các mẫu vật liệu tổng hợp Fe-Ti/Hydrotanxit dưới ánh sáng khả kiến

Nghiên cứu khả năng phân hủy metylen xanh trên các mẫu vật liệu tổng hợp Fe-Ti/Hydrotanxit dưới ánh sáng khả kiến

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng phân hủy metylen xanh trên các mẫu vật liệu tổng hợp Fe-Ti/Hydrotanxit dưới ánh sáng khả kiến
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thảo;Vũ Văn Nhượng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hydrotanxit biến tính,Cấu trúc,Đồng kết tủa,Quang xúc tác,Phân hủy
 • Số trang :
 • tr. 212-217
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng phân hủy metylen xanh trên các mẫu vật liệu tổng hợp Fe-Ti/Hydrotanxit dưới ánh sáng khả kiến

File Tóm tắt

Online: 266
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})