A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống ngô lai mới vụ xuân 2018 tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống ngô lai mới vụ xuân 2018 tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống ngô lai mới vụ xuân 2018 tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống ngô lai mới vụ xuân 2018 tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ
 • Tác giả :
 • Trần Trung Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giống ngô lai,Năng suất,Phát triển,Sinh trưởng,Vụ xuân,Miền Bắc,Bắc Trung Bộ
 • Số trang :
 • tr. 23-31
Tải file tóm tắt Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của các giống ngô lai mới vụ xuân 2018 tại một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})