A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus phân lập trên mèo ở Hà Nội

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus phân lập trên mèo ở Hà Nội

Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus phân lập trên mèo ở Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus phân lập trên mèo ở Hà Nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mèo,Bệnh giảm bạch cầu,Bệnh lý,FPV,Parvovirus,Phân lập virus
 • Số trang :
 • tr. 1006-1015
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số biến đổi bệnh lý và đặc tính sinh học của Feline panleukopenia virus phân lập trên mèo ở Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 698
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,442
})