A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Pasteurelia Multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở bò tại huyện Thạch Thất - Hà Nội và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Pasteurelia Multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở bò tại huyện Thạch Thất - Hà Nội và biện pháp phòng trị

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Pasteurelia Multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở bò tại huyện Thạch Thất - Hà Nội và biện pháp phòng trị

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Pasteurelia Multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở bò tại huyện Thạch Thất - Hà Nội và biện pháp phòng trị
 • Tác giả :
 • Vương Thị Chung
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Bò,Bệnh tụ huyết trùng,Vi khuẩn Pasteurelia Multocida,Biện pháp phòng trị,Thạch Thất,Hà Nội
 • Số trang :
 • 85 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Pasteurelia Multocida gây bệnh tụ huyết trùng ở bò tại huyện Thạch Thất - Hà Nội và biện pháp phòng trị

File Tóm tắt

Online: 249
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,847
})