A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số giải pháp mới trong phát triển nông nghiệp thông minh

Nghiên cứu một số giải pháp mới trong phát triển nông nghiệp thông minh

Nghiên cứu một số giải pháp mới trong phát triển nông nghiệp thông minh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số giải pháp mới trong phát triển nông nghiệp thông minh
 • Tác giả :
 • Silivong Tony
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số giải pháp mới trong phát triển nông nghiệp thông minh

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,422
})