A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Nhuận;Phạm Văn Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Sử dụng đất,Chuyển đổi cơ cấu
 • Số trang :
 • tr. 131-137
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 185
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})