A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tạo phôi bò bằng thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tạo phôi bò bằng thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tạo phôi bò bằng thụ tinh trong ống nghiệm

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tạo phôi bò bằng thụ tinh trong ống nghiệm
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Kim Lành
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trứng bò,Thụ tinh ống nghiệm,Tế bào cumulus,Phôi bò in vitro
 • Số trang :
 • tr. 25-32
Tải file tóm tắt Nghiên cứu nâng cao hiệu quả tạo phôi bò bằng thụ tinh trong ống nghiệm

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 13,777,751
Số lượt tải: 1,929,854
})