A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân hủy hoạt chất quinalphos bằng hệ thống plasma lạnh

Nghiên cứu phân hủy hoạt chất quinalphos bằng hệ thống plasma lạnh

Nghiên cứu phân hủy hoạt chất quinalphos bằng hệ thống plasma lạnh

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phân hủy hoạt chất quinalphos bằng hệ thống plasma lạnh
 • Tác giả :
 • Hồ Quốc Phong;Nguyễn Văn Dũng;Nguyễn Mai Hùng;Huỳnh Liên Hương;Đặng Huỳnh Giao
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Plasma lạnh,Quinalphos,Chất bảo vệ thực vật,Plasma công nghệ màng chắn
 • Số trang :
 • tr. 3-9
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân hủy hoạt chất quinalphos bằng hệ thống plasma lạnh

File Tóm tắt

Online: 85
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})