A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải trên môi trường IoT sử dụng giao thức MQTT

Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải trên môi trường IoT sử dụng giao thức MQTT

Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải trên môi trường IoT sử dụng giao thức MQTT

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải trên môi trường IoT sử dụng giao thức MQTT
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Bình
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Môi trường vạn vật kết nối,Hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải,Giao thức MQTT,Thiết kế chủ đề,Kết nối LTE
 • Số trang :
 • tr. 18-24
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả truyền thông đối với các hệ thống quản lý phân hệ dịch vụ vận tải trên môi trường IoT sử dụng giao thức MQTT

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})