A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật đối kháng thân thiện với môi trường trong phòng trừ bệnh bạc lá lúa đối với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật đối kháng thân thiện với môi trường trong phòng trừ bệnh bạc lá lúa đối với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật đối kháng thân thiện với môi trường trong phòng trừ bệnh bạc lá lúa đối với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật đối kháng thân thiện với môi trường trong phòng trừ bệnh bạc lá lúa đối với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Tố Oanh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh bạc lá do vi khuẩn,Vi sinh vật đối kháng,Xạ khuẩn,Chế phẩm,Bệnh bạc lá lúa
 • Số trang :
 • tr. 77-83
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật đối kháng thân thiện với môi trường trong phòng trừ bệnh bạc lá lúa đối với sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,233
})