A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bùn thải giấy xử lý nước nhiễm CROM

Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bùn thải giấy xử lý nước nhiễm CROM

Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bùn thải giấy xử lý nước nhiễm CROM

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bùn thải giấy xử lý nước nhiễm CROM
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Trung
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Nước nhiễm CROM,Xử lý,Bùn thải giấy,Vật liệu hấp phụ
 • Số trang :
 • 66 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bùn thải giấy xử lý nước nhiễm CROM

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})