A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu thu nhận enzym Endolysin tái tổ hợp LysSa và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn Staphylococcus aureus trong bảo quản sữa

Nghiên cứu thu nhận enzym Endolysin tái tổ hợp LysSa và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn Staphylococcus aureus trong bảo quản sữa

Nghiên cứu thu nhận enzym Endolysin tái tổ hợp LysSa và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn Staphylococcus aureus trong bảo quản sữa

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu thu nhận enzym Endolysin tái tổ hợp LysSa và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn Staphylococcus aureus trong bảo quản sữa
 • Tác giả :
 • Lê Xuân Công
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
 • Từ khóa :
 • Bảo quản sữa,Enzym Endolysin,LysSa,Staphylococcus aureus
 • Số trang :
 • 67 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu thu nhận enzym Endolysin tái tổ hợp LysSa và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn Staphylococcus aureus trong bảo quản sữa

File Tóm tắt

Online: 261
Lượt truy cập: 9,380,961
Số lượt tải: 1,806,281
})