A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy in 3D một đầu phun

Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy in 3D một đầu phun

Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy in 3D một đầu phun

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy in 3D một đầu phun
 • Tác giả :
 • Đào Ngọc Hoành
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Máy in 3D,Công nghệ tạo mẫu nhanh,Công nghệ đắp dần,Công nghệ đùn
 • Số trang :
 • tr. 59-63
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy in 3D một đầu phun

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})