A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500

Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500

Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500
 • Tác giả :
 • Đinh Thị Kim Hoa;Lưu Hồng Sơn;Tạ Thị Lượng;Phạm Thị Tuyết Mai;Phạm Thị Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Xúc xích gà,Thịt gà,Tỷ lệ phối trộn
 • Số trang :
 • tr. 131-135
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn nguyên liệu thích hợp trong sản xuất xúc xích từ thịt gà Cobb 500

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})