A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu và khắc phục ảnh hưởng củ méo phi tuyến trong hệ thống truyền hình quảng bá vệ tinh thế hệ thứ 2 sử dụng điều chế APSK

Nghiên cứu và khắc phục ảnh hưởng củ méo phi tuyến trong hệ thống truyền hình quảng bá vệ tinh thế hệ thứ 2 sử dụng điều chế APSK

Nghiên cứu và khắc phục ảnh hưởng củ méo phi tuyến trong hệ thống truyền hình quảng bá vệ tinh thế hệ thứ 2 sử dụng điều chế APSK

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu và khắc phục ảnh hưởng củ méo phi tuyến trong hệ thống truyền hình quảng bá vệ tinh thế hệ thứ 2 sử dụng điều chế APSK
 • Tác giả :
 • Lý Thị Thanh Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Hệ thống thông tin vô tuyến,Méo tuyến tính,APSK
 • Số trang :
 • 77 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu và khắc phục ảnh hưởng củ méo phi tuyến trong hệ thống truyền hình quảng bá vệ tinh thế hệ thứ 2 sử dụng điều chế APSK

File Tóm tắt

Online: 212
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,767
})