A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu và thiết kế thiết bị học chữ nổi dành cho người khiếm thị ứng dụng công nghệ IoT

Nghiên cứu và thiết kế thiết bị học chữ nổi dành cho người khiếm thị ứng dụng công nghệ IoT

Nghiên cứu và thiết kế thiết bị học chữ nổi dành cho người khiếm thị ứng dụng công nghệ IoT

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu và thiết kế thiết bị học chữ nổi dành cho người khiếm thị ứng dụng công nghệ IoT
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Diệp;Đinh Quý Long;Đoàn Mạnh Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Công nghệ IoT,Braille việt hóa,Chữ nổi,Người khiếm thị
 • Số trang :
 • tr. 486-490
Tải file tóm tắt Nghiên cứu và thiết kế thiết bị học chữ nổi dành cho người khiếm thị ứng dụng công nghệ IoT

File Tóm tắt

Online: 346
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})