A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc

Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc

Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Thanh Quý
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Dạy học,Môi trường đa văn hóa,Dân tộc,Miền núi phía Bắc
 • Số trang :
 • 134 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc

File Tóm tắt

Online: 101
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})