A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xác định chế độ sửa đá tối ưu khi mài phẳng thép SKD11 qua tôi

Nghiên cứu xác định chế độ sửa đá tối ưu khi mài phẳng thép SKD11 qua tôi

Nghiên cứu xác định chế độ sửa đá tối ưu khi mài phẳng thép SKD11 qua tôi

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xác định chế độ sửa đá tối ưu khi mài phẳng thép SKD11 qua tôi
 • Tác giả :
 • Lý Hoàng Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Thép SKD11,Mài phẳng
 • Số trang :
 • 62 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xác định chế độ sửa đá tối ưu khi mài phẳng thép SKD11 qua tôi

File Tóm tắt

Online: 162
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})