A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố, sử dụng mathlab tính mật độ phương tiện trong trường hợp cụ thể

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố, sử dụng mathlab tính mật độ phương tiện trong trường hợp cụ thể

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố, sử dụng mathlab tính mật độ phương tiện trong trường hợp cụ thể

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố, sử dụng mathlab tính mật độ phương tiện trong trường hợp cụ thể
 • Tác giả :
 • Lại Văn Trung;Hoàng Phương Khánh;Quách Mai Liên
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương trình luồng giao thông,Mật độ,Lưu lượng,Vận tốc,Sai phân
 • Số trang :
 • tr. 49-53
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng phương trình luồng giao thông trên một tuyến phố, sử dụng mathlab tính mật độ phương tiện trong trường hợp cụ thể

File Tóm tắt

Online: 114
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})