A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhân giống in vitro cây dâu ngọt Đài Loan

Nhân giống in vitro cây dâu ngọt Đài Loan

Nhân giống in vitro cây dâu ngọt Đài Loan

 • Nhan đề :
 • Nhân giống in vitro cây dâu ngọt Đài Loan
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Lý Anh;Nguyễn Thị Thiết;Trần Thị Luyện;Đặng Thị Nhẫn;Nguyễn Thị Hân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dâu ngọt,Nhân giống in vitro,Đầu trâu 502,BA,IBA
 • Số trang :
 • tr. 772-780
Tải file tóm tắt Nhân giống in vitro cây dâu ngọt Đài Loan

File Tóm tắt

Online: 195
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,738
})