A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhũng mảnh đời được ban tặng - chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam 1975

Nhũng mảnh đời được ban tặng - chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam 1975

Nhũng mảnh đời được ban tặng - chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam 1975

 • Nhan đề :
 • Nhũng mảnh đời được ban tặng - chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam 1975
 • Tác giả :
 • Dana Sachs;Hoàng Nhương dịch
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB trẻ
 • Từ khóa :
 • Chiến tranh Việt Nam,Trẻ em,Người tị nạn,Cầu hàng không quân đội,Việt Nam
 • Số trang :
 • 399 tr.
Tải file tóm tắt Nhũng mảnh đời được ban tặng - chiến dịch không vận trẻ em Việt Nam 1975

File Tóm tắt

Online: 190
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,742
})