A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nông nghiệp công nghệ cao: Góc nhìn từ sự tiến hoá của nông nghiệp và phát triển của công nghệ

Nông nghiệp công nghệ cao: Góc nhìn từ sự tiến hoá của nông nghiệp và phát triển của công nghệ

Nông nghiệp công nghệ cao: Góc nhìn từ sự tiến hoá của nông nghiệp và phát triển của công nghệ

  • Nhan đề :
  • Nông nghiệp công nghệ cao: Góc nhìn từ sự tiến hoá của nông nghiệp và phát triển của công nghệ
  • Tác giả :
  • Đỗ Kim Chung
  • Năm xuất bản :
  • 2021
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Nông nghiệp công nghệ cao,Nông nghiệp thông minh,Sự tiến hoá của nông nghiệp,Đổi mới công nghệ
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Nông nghiệp công nghệ cao: Góc nhìn từ sự tiến hoá của nông nghiệp và phát triển của công nghệ

File Tóm tắt

Online: 222
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})