A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam

Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam

Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Lê Hữu Tôn;Nguyễn Hoàng Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Biển số xe,Nhận diện,Chữ số,Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 451-458
Tải file tóm tắt Phân loại chữ số cho các camera nhận diện biển số giao thông tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 323
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})