A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích dạng hóa học của đồng (Cu) trong đất ở khu vực khai thác quặng Pb/Zn làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Phân tích dạng hóa học của đồng (Cu) trong đất ở khu vực khai thác quặng Pb/Zn làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Phân tích dạng hóa học của đồng (Cu) trong đất ở khu vực khai thác quặng Pb/Zn làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Phân tích dạng hóa học của đồng (Cu) trong đất ở khu vực khai thác quặng Pb/Zn làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lương Thị Tuyên
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Đồng (Cu),Đất,Khai thác quặng,Làng Hích,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 62 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích dạng hóa học của đồng (Cu) trong đất ở khu vực khai thác quặng Pb/Zn làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 166
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})