A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan

Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan

Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan

 • Nhan đề :
 • Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Dưa chuột,Bảo quản,Màng Chitosan
 • Số trang :
 • 55 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích, đánh giá chất lượng quả dưa chuột bằng phương pháp bảo quản dùng màng Chitosan

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,230
})